⛰สพอ.เขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางเค็ม💎

⛰สพอ.เขาย้อยขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางเค็ม💎

▶️ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย มอบหมายให้นางสาวหัตถพันธ์ ทองกรด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบลบางเค็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 โดยประชุมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล ณ ศาลาประชาคมบ้านล่าง หมู่ที่6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

▶️ โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการ ฐานการเรียนรู้ แผนการทำงานเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การสร้างเสริมอุดมการณ์การทำงาน เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

📷ภาพข่าว/รายงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)