⛰สพอ.เขาย้อยร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเชื่อมความสามัคคี 💎

⛰สพอ.เขาย้อยร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเชื่อมความสามัคคี 💎

▶️วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้มอบนโยบาย การดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และให้ความรู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

▶️ต่อมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาแชร์บอลเชื่อมความสามัคคี พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับตัวแทนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

📷ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDayCDD
#นวัตกรรมภาครัฐ
#GovLab
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)