⛰พอ.เขาย้อยให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ💎

⛰พอ.เขาย้อยให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ💎

▶️วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย ให้การต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางกฤษณา จันทร์ตรี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่2 กรมสุขภาพจิต เพื่อผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอเขาย้อย รอบพื้นที่ ระดับประเทศ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเขาย้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเขาย้อยร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

▶️โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย อีกทั้งเป็นต้นแบบให้เด็ก เยาวชนมีกิจกรรมสร้างสุข และเห็นคุณค่าของตนเอง โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อไป

📷ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDayCDD
#นวัตกรรมภาครัฐ
#GovLab
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 14 times, 1 visits today)