⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมกิจรรมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง💎

⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมกิจรรมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง💎

▶️วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย ณ หอประชุมอำเภอเขาย้อย ที่ว่าการอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

▶️อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDayCDD
#นวัตกรรมภาครัฐ
#GovLab
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 10 times, 1 visits today)