⛰สพอ.เขาย้อยร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565💎

⛰สพอ.เขาย้อยร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565💎
▶️วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาบทบาท
(Visited 11 times, 1 visits today)