⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมงานถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารพื้นถิ่นและขนมหวานเมืองเพชร” 💎

⛰สพอ.เขาย้อย ร่วมงานถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารพื้นถิ่นและขนมหวานเมืองเพชร” 💎

▶️วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารพื้นถิ่นและขนมหวานเมืองเพชร”พร้อมด้วยปลัดจังหวัด(ถนนคนเดินเพลิดเพลินพริบพรี SEASON 3) โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ ถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี ริมแม่น้ำเพชรบุรี ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

▶️ กิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี เชื่อมโยงเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารพื้นถิ่นและขนมหวานเมืองเพชร เที่ยวชมวิถีชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรี และหาของกินอร่อยๆ ไว้รับประทาน รับชมการแสดงพื้นเมือง ดนตรี ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นขนมหวานเมืองเพชร นอกจากนี้เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักสู่ชุมชนท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

📷ภาพข่าว/รายงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 9 times, 1 visits today)