⛰สพอ.เข้าย้อยร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565💎

⛰สพอ.เข้าย้อยร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565💎

▶️เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัด, นายอำเภอเขาย้อย, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดดอนทราย หมู่ที่1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

▶️โครงการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอ และกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครัวเรือน และลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ตาม TPMAP มีการมอบถุงยังชีพจำนวน 2 ครัวเรือน หมู่3 และหมู่5 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

 

📷ภาพข่าว/รายงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)