⛰สพอ.เขาย้อยร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565💎

⛰สพอ.เขาย้อยร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565💎

▶️เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และจ.ต.ราชันย์ บุญนิธิรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อลงพื้นที่คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองปรง และตำบลข้างเคียงให้การต้อนรับคณะกรรมการมาเป็นแรงเชียร์ให้กับพัฒนากรขวัญใจชุมชน

▶️คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ หมู่ที่5 บ้านหนองเข้ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ของนางสาวปาริชาติ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 

📷ภาพข่าว/รายงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

#เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)