สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยท่าช้าง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินงานโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยท่าช้าง ณ หอประชุม อบต.ห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)