สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

(Visited 13 times, 1 visits today)