สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

15 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเขาย้อย มาดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล

(Visited 4 times, 1 visits today)