สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายพรเทพ กลิ่นหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเนินรัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 4 times, 1 visits today)