สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยโรงล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย

(Visited 2 times, 1 visits today)