สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันนี้ 14 กันยายน 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย

(Visited 6 times, 1 visits today)