สพอ.เขาย้อย ติดตามการดำเนินงานแปลงโคก หนอง นา โมเดล ในเขตพื้นที่ตำบลหนองชุมพล

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 นางสาวกรภัครณัชส์   ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย  ติดตามความก้าวหน้าของแปลง โคก หนอง นา ในเขตพื้นที่ดำบลหนองชุมพล จำนวน 3 แปลง เพื่อสอบถามความก้าวหน้า และมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าของแปลง อีกทั้งยังช่วยอุตหนุนผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษที่เกิดภายในแปลง

(Visited 18 times, 1 visits today)