สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ แปลง โคก หนอง นา ของนางสุภาภรณ์   ปานทิพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการเอามื้อสามัคคีภายในแปลง และมีการจัดทำฐานการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของอำเภอเขาย้อย คอยให้ความรู้ ได้แก่
1. ฐานคนรักสุขภาพ  สอนการทำมาสก์พอกหน้าจากน้ำสกัดใบหญ้านาง
2. ฐานคนมีน้ำยา  สอนการทำแชมพูสระผม
3. ฐานคนรักแม่ธรณ๊  สอนการทำน้ำหมักครอบจักรวาล รสจืด
โดยในการทำโครงการ ผู้ร่วมโครงการยังได้ฝึกหัดทำด้วยตนเอง พร้อมทั้งทดลองใช้ และได้มีการแจกสูตรเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการนำทดลองทำในครัวเรือน
ขอขอบคุณ นางสุภาภรณ์   ปานทิพย์ เจ้าของแปลง โคก หนอง นา โมเดล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมร่วมกันจนโครงการฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

(Visited 5 times, 1 visits today)