สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สพอ.เขาย้อย ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โดยได้มีการฝึกอาชีพโดยปราชญ์ชุมชนเป็นคนถ่ายถอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ใน 4 อาชีพ ได้แก่ 1. การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว 2.การทำหมอนรองคอจากผ้าขาวม้า 3.การทำไม้ตาลดัดเส้น 4.การทำน้ำพริกปลาดุกฟู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้แก่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย
(Visited 19 times, 1 visits today)