สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสระพัง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลสระพัง พร้อมทบทวนคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย

(Visited 10 times, 1 visits today)