สพอ.เขาย้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาก [...]

อ่านต่อ