กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง “โคก หนอง นา” ม.5 ต.หนองปลาไหล

วันที่ 29 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุชนอำเภอเขาย้อย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง “โคก หนอง นา” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลระดับครัวเรือน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่นายกาญจน์ จันทร์วงศ์ หมู่ 5 ตำบลหนองปลาไหล #ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน เราชาวบ้านตำบลหนองปลาไหล อยู่ได้ ร่วมกับผู้นำชุมชน และเครือข่าย โคก หนอง นา ต่างอำเภอ

(Visited 31 times, 1 visits today)