ชุดประเมินภัยแล้ง​ 64​ จากกรมทหารช่างที่​ 1​ รักษา​พระองค์​ จ.ราชบุรี​ ตรวจติดตามพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล อ.เขาย้อย

วันที่ 2 เมษายน 2564 ชุดประเมินภัยแล้ง​ 64​ จากกรมทหารช่างที่​ 1​ รักษา​พระองค์​ จ.ราชบุรี​ ตรวจติดตามพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่ ม.1 ม.2 และ ม.4 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.ราชบุรี โดยมีนายอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับ และพัฒนาการอำเภอเขาย้อย ให้ข้อมูลการดำเนินงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)