โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ทับคาง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสุพิชญา หลอดทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทับคาง ม.5 ตำบลทับคาง
(Visited 11 times, 1 visits today)