โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.หนองปรง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ,นักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 4 times, 1 visits today)