โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ทับคาง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นางสุพิชญา หลอดทอง นักวิชาการพัฒน [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.หนองปรง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักว [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.หนองปรง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา นักวิ [...]

อ่านต่อ