โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต.หนองปลาไหล

วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย โดย น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายอำเภอเขาย้อย นางวิพร แววศรีผ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานจิตอาสาในวันแรกของโครงการ
จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดลในวันที่สอง
ด้านกิจกรรมวันสุดท้ายนั้น เป็นการร่วมทำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ในพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ม.2 ต.หนองปลาไหล โดยผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนวน 35 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนตำบลหนองปลาไหล สตรีตำบลทับคางและตำบลหนองปรง
(Visited 5 times, 1 visits today)