โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพสตรี บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ

โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพสตรี บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ฝึกอาชีพทำพรมเช็ดเท้าทอมือ ณ ศาลา อพป.หมู่ ที่6 หมู่บ้านอู่ตะเภา

(Visited 1 times, 1 visits today)