ผ้าไทยใส่ให้สนุก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย เชิญชวนส่วนราชการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามกิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โดยนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ได้ให้ความสำคัญกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นอย่างมาก และให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของอำเภอเขาย้อย

ประชาสัมพันธ์ สพอ.เขาย้อย

(Visited 45 times, 1 visits today)