สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมกับ นพต.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 แปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแปลนพื้นที่ และเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(Visited 2,103 times, 1 visits today)