จังหวัดติดตามการดำเนินงานของอำเภอเขาย้อย

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนักวิชาการทีมโซนอำเภอเขาย้อย ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย และลงพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อนพบปะพูดคุยให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าของแปลง และ นพต. พื้นที่ตำบลหนองปลาไหล

(Visited 43 times, 1 visits today)