กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุุมชนอำเภอเขาย้อย ร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด สู่การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น และให้สตรีอาสาพัฒนามีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผัก สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้ประสานงานชุมชนกสิกรรธรรมชาติตามลุ่มน้ำเพชรบุรี (ชตพ.) ได้ให้ความรู้ในเรื่องของโคกหนองนาโมเดล และหลักการปลูกต้นไม้ การห่มดิน การให้อาหารต้นไม้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านสวนชมเขา พื้นที่ต้นแบบฯ โคกหนองนาโมเดล บ้านหนองชุมพล เลขที่ 128 หมู่ที่5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
(Visited 27 times, 1 visits today)