การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ บ้านคีรีวงศ์ หมู่ 4 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง โดยมีนายเทียนชัย เจริญศักดิ์ ปลัดอำเภอเขาย้อย กล่าวต้อนรับ มี นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาย้อย พัฒนากร ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านคีรีวงค์ ให้การต้อนรับ

(Visited 20 times, 1 visits today)