การประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่อำเภอเขาย้อย

วันที่ 8 มิ.ย. เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อย คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ตำบลหนองชุมพลเหนือ
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น กลุ่มสตรีเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 6 ต.บางเค็ม

(Visited 37 times, 1 visits today)