สตรีเขาย้อย แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย

“สตรีเขาย้อย แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย”
วันที่ 18 เม.ย.63 สตรีอำเภอเขาย้อย จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้สโลแกน “สตรีเขาย้อย แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย” โดย มีสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ไร่ผักกาด ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

(Visited 56 times, 1 visits today)