สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) และทดสอบโปรแกรมครั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.หนองชุมพล

วันที่ 8, 10 – 11 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ หมู่ที่ 3 ต.หนองชุมพล

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ [...]

อ่านต่อ