สพอ.เขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 3 โครงการ โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย เป็นประธานในการประชุม

(Visited 37 times, 1 visits today)