สพอ.เขาย้อย ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตอำเภอเขาย้อย ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองปรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นเกียรติในการรับมอบ

(Visited 26 times, 1 visits today)