สพอ.เขาย้อย การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแด่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 ม.ค.63 นายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ น.ส.กุลวรารัตน์ กนกหิรัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ บ้านมณีเลื่อน ม.3 และบ้าน คีรีวงศ์ ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมี น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

(Visited 57 times, 1 visits today)