สพอ.เขาย้อย ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้แทนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเขาย้อย จำนวน 24 คน จาก 24 กองทุน เข้าร่วมประชุม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานการณ์ยาเสพติด ทบทวนการดำเนินงาน ทบทวนโครงสร้างเครือข่าย จัดทำแผนการดำเนินงานปี 2563 และตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอำเภอเขาย้อย

(Visited 18 times, 1 visits today)