สพอ.เขาย้อย ร่วมพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าหอย ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 ม.ค.63 น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าหอย ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

(Visited 32 times, 1 visits today)