สพอ.เขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เขาย้อย ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เขาย้อย การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลแด่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 ม.ค.63 นายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.เขาย้อย ร่วมพิธีเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าหอย ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 ม.ค.63 น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเ [...]
อ่านเพิ่มเติม