สพอ.เขาย้อย พิจารณาอนุมัติเงินยืมโครงการ กจ.คจ. ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

วันที่ 9 ธ.ค.62 น.ส.ปาริชาต์ ภัทรธาดา และ นางสุพิชญา หลอดทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติเงินยืมโครงการ กจ.คจ. ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

(Visited 24 times, 1 visits today)