สพอ.เขาย้อย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 4 ธ.ค.62 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพื่อพิจารณาโครงการฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนางวิพร แววศรีผ่องนายอำเภอเขาย้อย เป็นประธานในการประชุม

(Visited 14 times, 1 visits today)