สพอ.เขาย้อย จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย

วันที่ 22 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย ณ ห้องประชุมอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 46 times, 1 visits today)