พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ติดตามผลการดำเนินงาน สพอ.เขาย้อย

วันที่ 7 พ.ย.62 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และนายชวนากร เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเขาย้อยติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย และเยี่ยมชมกลุ่มชูสายเบ็ญจรงค์ ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

(Visited 111 times, 1 visits today)