สพอ.เขาย้อย ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้านอู่ตะเภา ม.6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 18.00 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเขาย้อย ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่บ้านอู่ตะเภา ได้ให้ความรู้เรื่องระเบียบ โครงการ กข.คจ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านอู่ตะเภา ม.6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง กำนัน ตำบลหนองชุมพลเหนือ พร้อมด้วยสารวัตรกำนันหมู่6 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต. ผู้นำอช. อสม. ร่วมประชุมประจำเดือน ชี้แจงข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังการทิ้งกากสารเคมี การเล่นดอกไม้ไฟหรือการขายพลุในวันลอยกระทง ประชาสัมพันธ์กอช. อสม.ตรวจวัดความดัน และรับฝากเงินออมทรัพย์

(Visited 316 times, 1 visits today)