สพอ.เขาย้อย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยท่าช้าง

วันที่ 6 พ.ย.62 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลห้วยท่าช้าง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2563

(Visited 35 times, 1 visits today)