ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์บ้านอู่ตะเภา และตัวแทน ศอช.ต.หนองปลาไหล เข้ารับประกาศเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ที่มีผลการพัฒนาตนเองดีเด่น ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ หงส์ทอง ประธานกลุ่มอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ประชุมผู้แทนจาก 3 ชุมชน (คีรีวงศ์ มณีเลื่อน หยองประดู่) เพื่อหารือแนวทางดำเนินโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ขยายผล) ปี 2563

วันที่ 23 ก.ย.62 น.ส.กรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาการอำเภอเ [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธร [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ดำเนินงานโครงการอบรมสร้างตำบลปลอดภัยเพื่อการพัฒนา พิชิตปัญหายาเสพติดตำบลหนองชุมพล

วันที่ 12 ก.ย.62 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย [...]

อ่านต่อ