กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.เขาย้อย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ​ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ประจำปี​พุทธ​ศักราช​ 2562

วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2562​ เวลา​ 07.00​ นางกรภัครณัชส์  [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธงชัย บุตรนุชิต [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาย้อย (อกส.อ) เพื่อพิจารณาโครงการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนา [...]

อ่านต่อ

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ดำ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ตำบลหนองชุมพลเหนือ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ปร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต บ้านคีรีวงศ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย น [...]

อ่านต่อ