พัฒนาการอำเภอเขาย้อยร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเขาย้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562 บริเวณคลองหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมทั้ง 23 กองทุน

(Visited 61 times, 1 visits today)