โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพันาชุมชนอำเภอเขาย้อย เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 โดยมีตัวแทนของกลุ่ม องค์กร และพัฒนากรที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้ารับการพิจารณาประเมินตามโครงการ

(Visited 35 times, 1 visits today)